Proff

Ahlström & Larsson Fiske Aktiebolag

Org.nr556448-7519
AdressSvartskärsvägen 23 B, 421 58 Västra Frölunda

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning500500487500500
Avskrivningar och nedskrivningar−445−471−497−497−497
Summa rörelsekostnader−995−1 029−826−884−1 004
Rörelseresultat efter avskrivningar−495−527−339−383−503
Föreslagen utdelning000250750
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter437345365
Räntekostnader och liknande resultatposter−10000
Resultat efter finansiella tillgångar−451−510−335−330−437
Resultat före skatt−451−510−296−284−41
Skatt på årets resultat00−44−36−92
Årets resultat−451−510−340−320−133

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar04458961 3461 796
Materiella anläggningstillgångar002067113
Finansiella anläggningstillgångar2 8412 9963 5113 5613 636
Summa anläggningstillgångar2 8413 4414 4274 9745 545
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar15615600156
Kassa och bank408194137184544
Summa omsättningstillgångar785674592496926
Summa tillgångar3 6254 1145 0195 4706 471
Summa fritt eget kapital3 1133 5644 0744 6645 734
Summa eget kapital3 2333 6844 1944 7845 854
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder0037742
Summa kortfristiga skulder392430824647533
Summa eget kapital och skulder3 6254 1145 0195 4706 471
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Ahlström & Larsson Fiske Aktiebolag

Org.nr 556448-7519

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter