Proff

Acacia Asset Management AB

Org.nr556729-1561
AdressBlasieholmsgatan 5, 111 48 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0-
Löner övriga---0-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning2 4911 2901 5601 0201 095
Avskrivningar och nedskrivningar−7−55−55−93−96
Summa rörelsekostnader−9 843−7 499−8 000−6 767−6 285
Rörelseresultat efter avskrivningar−7 352−6 210−6 441−5 746−5 191
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter19 0407 04814 50616 53311 314
Räntekostnader och liknande resultatposter−6 100−5 156−5 906−5 388−2 960
Resultat efter finansiella tillgångar5 588−4 3192 1593 0193 164
Resultat före skatt5 588−4 3192 1593 0193 164
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat5 588−4 3192 1593 0193 164

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar28055111203
Finansiella anläggningstillgångar137 254125 753140 012114 477120 032
Summa anläggningstillgångar137 282125 753140 068114 588120 236
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank22 12513 26721 9357 327738
Summa omsättningstillgångar125 812117 046118 107139 42055 139
Summa tillgångar263 095242 799258 174254 008175 375
Summa fritt eget kapital106 069100 481106 800106 641103 622
Summa eget kapital106 169100 581106 900106 741103 722
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder156 000141 300150 300146 40070 900
Leverantörsskulder188261273185265
Summa kortfristiga skulder925918974867753
Summa eget kapital och skulder263 095242 799258 174254 008175 375

Ladda ner gratis årsredovisning

Acacia Asset Management AB

Org.nr 556729-1561

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter