Proff

Abb AB

Org.nr559193-0903
AdressKopparbergsvägen 2, 722 13 Västerås

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-30

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD7 0007 0008 0000
Löner övriga1 880 0001 883 0002 052 000381 000
Föreslagen utdelning1 550 000300 00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Omsättning13 463 00011 916 00014 120 0002 761 000
Avskrivningar och nedskrivningar----
Summa rörelsekostnader−11 874 000−10 962 000−16 975 000−2 572 000
Rörelseresultat efter avskrivningar1 589 000954 000−2 855 000189 000
Finansiella intäkter48 000−49 000104 0000
Finansiella kostnader−5 000−2 000−20 000−1 000
Resultat efter finansnetto1 632 000903 000−2 771 000188 000
Resultat före skatt1 991 0001 169 000−2 569 000120 000
Skatt på årets resultat−412 000−256 00028 000−25 000
Årets resultat1 579 000913 000−2 541 00095 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar6 0005 00015 00040 000
Materiella anläggningstillgångar615 000622 000636 000889 000
Finansiella anläggningstillgångar276 000262 000442 000231 000
Summa anläggningstillgångar897 000889 0001 093 0001 160 000
Färdiga varor och handelsvaror2 735 0002 496 0002 444 0002 582 000
Kundfordringar3 667 0003 347 0003 297 0003 813 000
Kassa och bank39 00040 00053 00068 000
Summa omsättningstillgångar9 287 0008 404 0008 493 0007 397 000
Summa tillgångar10 184 0009 293 0009 586 0008 557 000
Summa fritt eget kapital3 917 0002 638 0001 725 0001 766 000
Summa eget kapital4 117 0002 838 0001 925 0001 966 000
Summa avsättningar376 000429 000591 000571 000
Summa långfristiga skulder0580 000567 000607 000
Leverantörsskulder2 429 0002 235 0002 216 0002 731 000
Summa kortfristiga skulder5 556 0005 282 0006 292 0005 069 000
Summa eget kapital och skulder10 184 0009 293 0009 586 0008 557 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Abb AB

Org.nr 559193-0903

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter