Proff

AB Ademi & Ademi

Org.nr559140-8116
AdressDiabasgatan 15, 254 68 Helsingborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2017-12-19

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD----0
Löner övriga----0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 8124 0782 0053 2683 847
Avskrivningar och nedskrivningar−118−119−97−97−97
Summa rörelsekostnader−5 876−3 778−1 877−2 969−2 773
Rörelseresultat efter avskrivningar−662991282991 074
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter20000
Räntekostnader och liknande resultatposter−610000
Resultat efter finansiella tillgångar−1252991282991 074
Resultat före skatt−1252991272991 074
Skatt på årets resultat0−62−27−64−236
Årets resultat−125237100235838

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar378186194292389
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar378186194292389
Färdiga varor och handelsvaror1310000
Kundfordringar496380182249373
Kassa och bank472467585372954
Summa omsättningstillgångar1 5559438399261 335
Summa tillgångar1 9331 1291 0341 2171 724
Summa fritt eget kapital5810573472838
Summa eget kapital55860623522888
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 1160000
Leverantörsskulder189531027279
Summa kortfristiga skulder761269411695837
Summa eget kapital och skulder1 9331 1291 0341 2171 724
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

AB Ademi & Ademi

Org.nr 559140-8116

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter