Ecogain AB

Org.nr 556761-6668
Västra Norrlandsg. 10 D, 903 27 Umeå

Med Ecogain får ditt företag en samarbetspartner som kan navigera genom de mest komplexa utmaningarna kopplade till markanvändnings- och exploateringsprojekt. Vi är specialiserade på att hitta lösningar som både skapar affärsnytta och driver utvecklingen mot verklig hållbarhet. Ecogain arbetar med strategier och expertis som främjar utvecklingen i samklang med naturen. Det handlar om konkreta lösningar för samhällsaktörer som inser värdet av att investera i en levande natur, med ökad affärsnytta och stärkt varumärke. Läs mer på www.ecogain.se Visa mer Visa mindre

Media

Sök efter "Ecogain AB"

Alla länkar är till externa källor

NU GRANSKAS DE EUROPEISKA STORBOLAGENS ARBETE MED BIOLOGISK MÅNGFALD

CisionWire - SE - Nyheter 21.03.2022 08:42:37 Nyhet
Ecogain Biodiversity Index (EBI) har de senaste åren granskat de största svenska, nordiska och baltiska företagens hållbarhetsredovisningar och hur de rapporterar kring biodiversitet. Nu expanderar ra...