Aleris Sjukvård AB

Org.nr 556068-8425
Olivecronas Väg 1, 113 61 Stockholm

Media

Sök efter "Aleris Sjukvård AB"

Alla länkar är till externa källor

Brister i åtkomst till journaluppgifter

InfoTorg Juridik - Home 03.12.2020 02:56:20 Nyhet
Datainspektionen har granskat hur åtta vårdgivare styr och begränsar personalens åtkomst till huvudjournalsystemen. Myndigheten har upptäckt brister som i sju av de åtta fallen leder till administrati...

Upphandling av gynekologi i öppenvård

CisionWire - SE - Nyheter 01.09.2020 06:22:13 Nyhet
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har genomfört en upphandling av gynekologisk specialistvård i öppenvård