Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Org.nr 556029-6740
Torsgatan 21, 113 21 Stockholm

Media

Sök efter "Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB"

Alla länkar är till externa källor

Beslut vid årsstämma i Creades 14 april 2021

CisionWire - SE - Nyheter 14.04.2021 09:32:54 Nyhet
Creades har hållit årsstämma den 14 april 2021. Mot bakgrund av covid-19 genomfördes Creades årsstämma genom förhandsröstning, utan fysiskt deltagande. Årsstämman beslutade om utdelning med 14,00 kron...

Kallelse till årsstämma i Readly International AB (publ)

CisionWire - SE - Nyheter 09.04.2021 10:38:07 Nyhet
Aktieägarna i Readly International AB (publ), 556912–9553, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021 kl. 15.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockh...

IRLAB:s valberedning föreslår Martin Nicklasson som ny styrelseledamot och lämnar motiverat yttrande

CisionWire - SE - Nyheter 08.04.2021 09:27:14 Nyhet
IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att valberedningen lämnat förslag och motiverade yttrande till årsstämman 2021. Som ny styrelseledamot föreslås Martin Nicklasson. Martin Nicklasson ha...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL)

CisionWire - SE - Nyheter 07.04.2021 08:22:57 Nyhet
PRESSMEDDELANDE 2021-04-07 Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021. Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte...

Kallelse till Årsstämma I Image systems AB (publ)

CisionWire - SE - Nyheter 01.04.2021 11:16:30 Nyhet
Aktieägarna i Image Systems AB (publ), 556319-4041, kallas till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman genom...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL)

CisionWire - SE - Nyheter 31.03.2021 12:04:51 Nyhet
Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföra...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOTAGE AB (publ)

CisionWire - SE - Nyheter 27.03.2021 02:42:07 Nyhet
Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. För att motverka spridning av Covid-19 har styrels...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

CisionWire - SE - Nyheter 16.03.2021 05:36:19 Nyhet
Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma fredag den 16 april 2021. Med anledning av coronaviruset (COVID-19) och de restriktioner som införts i syfte att motverka spridningen av...

Valberedningens förslag till styrelse samt revisor i Boule Diagnostics AB

CisionWire - SE - Nyheter 04.03.2021 06:35:34 Nyhet
Valberedningen i Boule föreslår årsstämman 2021 att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter inklusive styrelseordförande. Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Peter Ehrenheim till styr...

INSÄNDARE: Det är vi politiker som gör prioriteringarna

Hela Hälsingland - Insändare 22.12.2020 12:51:40 Nyhet
Om vi politiker menar allvar när vi säger att hela kommunen ska leva, måste vi också i handling visa att vi menar det. Att ge vallöften som sedan inte kan infrias, resulterar bara i ett allt större po...