Proff
Proff

Tre Oskar Antenner & Paraboler AB

businessId556850-2503
CompanyPage.phoneLabel070-812 01 02
CompanyPage.addressLabelSveaparken 24 A, 702 25 Örebro

AccountingKeyFiguresCard.title

monetaryValuesDescription
AccountingFigures.figures.SE.SDI 2022896 SEK
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto 2022509 SEK
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.orgFormLabelAktiebolag
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.establishedLabel2011
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.employeesLabel1

AccountingKeyFiguresCard.keyFigures.title

AccountingFigures.figures.SE.RG
CompanyPage.companyKeyFigures.good
191,3 %
(2021: 171,8 %)
AccountingFigures.figures.SE.TR
CompanyPage.companyKeyFigures.veryGood
56,8 %
(2021: 32,6 %)
AccountingFigures.figures.SE.EKA
CompanyPage.companyKeyFigures.veryGood
50,8 %
(2021: 42,7 %)
AccountingKeyFiguresCard.AccountingFigures.title202220212020
AccountingFigures.figures.SE.SDI896613892
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto509200122
AccountingFigures.figures.SE.DR40315795
AccountingFigures.figures.SE.SED1 099712501
AccountingFigures.figures.SE.SEK558304148
AccountingFigures.currencySEKSEKSEK
AccountingFigures.figures.SE.SDI

ValueReportPromoBar.title ValueReportPromoBar.text ValueReportPromoBar.linkLabel

ContactInformationCard.title

CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel070-812 01 02
CompanyOfficialInfoCard.addressLabelSveaparken 24 A, 702 25 ÖrebroCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelSveaparken 24 a, 702 25 Örebro

CompanyOfficialInfoCard.title

CompanyOfficialInfoCard.legalNameLabelTre Oskar Antenner & Paraboler ABCompanyOfficialInfoCard.businessIdLabel556850-2503CompanyOfficialInfoCard.organisationFormLabelAktiebolagCompanyOfficialInfoCard.employeesLabel1CompanyOfficialInfoCard.naceIndustryLabel
43210 Elinstallationer
47430 Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
78200 Personaluthyrning
LedamotPer Jörgen Gerstenmeyer
CompanyOfficialInfoCard.addressLabelSveaparken 24 A, 702 25 ÖrebroCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelSveaparken 24 a, 702 25 ÖrebroCompanyOfficialInfoCard.registeredForVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForPayrollTaxCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForFVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.dateOfRegistrationLabel2011-04-20CompanyOfficialInfoCard.shareCapital50000CompanyOfficialInfoCard.estimatedTurnover300 - 499

ApiPromoCard.title

ApiPromoCard.description

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title