Proff
Proff

Temahallen AB

businessId556269-2631
CompanyPage.phoneLabel044-33 70 60
CompanyPage.partOfGroupLabelMalmsten i Åhus Förvaltning AB

Temahallen har också ett regionkontor i Eskilstuna, Karlskoga, i Vara samt i Kalmar. Vi levererar i hela Sverige. Inom företaget finns mer än 30 års erfarenhet av tillverkning av stålstommar och försäljning av kompletta stålhallar för olika användningsområden. Temahallen säljer kompletta byggsatser för byggnader med våra egentillverkade stålstommar. Övrigt material som väggar, tak, portar, dörrar och fönster m.m. köper vi in från ledande kvalitetsföretag i branschen.

AccountingKeyFiguresCard.title

monetaryValuesDescription
AccountingFigures.figures.SE.SDI 2022223 220 SEK
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto 202217 093 SEK
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.orgFormLabelAktiebolag
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.establishedLabel1986
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.employeesLabel36

AccountingKeyFiguresCard.keyFigures.title

AccountingFigures.figures.SE.RG
CompanyPage.companyKeyFigures.satisfactory
134,1 %
(2021: 145,5 %)
AccountingFigures.figures.SE.TR
CompanyPage.companyKeyFigures.satisfactory
7,7 %
(2021: 8,1 %)
AccountingFigures.figures.SE.EKA
CompanyPage.companyKeyFigures.good
38,8 %
(2021: 49,2 %)
AccountingKeyFiguresCard.AccountingFigures.title202220212020
AccountingFigures.figures.SE.SDI223 220167 741163 518
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto17 09313 56317 108
AccountingFigures.figures.SE.DR10 56210 70512 361
AccountingFigures.figures.SE.SED76 49153 23750 590
AccountingFigures.figures.SE.SEK19 00718 44517 740
AccountingFigures.currencySEKSEKSEK
AccountingFigures.figures.SE.SDI

ValueReportPromoBar.title ValueReportPromoBar.text ValueReportPromoBar.linkLabel

ContactInformationCard.title

CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel044-33 70 60
CompanyOfficialInfoCard.homePageLabeltemahallen.comCompanyOfficialInfoCard.webshopLabelwww.roxx.se/v/fy3ixemail

SocialMediaLinks.title

CompanyOfficialInfoCard.title

CompanyOfficialInfoCard.legalNameLabelTemahallen ABCompanyOfficialInfoCard.businessIdLabel556269-2631CompanyOfficialInfoCard.organisationFormLabelAktiebolagCompanyOfficialInfoCard.employeesLabel36CompanyOfficialInfoCard.naceIndustryLabel
25110 Tillverkning av metallstommar och delar därav
16239 Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier
Extern verkställande direktörLars Gunnar Magnus Petersson
CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel044-33 70 60CompanyOfficialInfoCard.addressLabelFöreningsgatan 18, 288 31 VinslövCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelFöreningsgatan 18, 288 31 VinslövCompanyOfficialInfoCard.registeredForVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForPayrollTaxCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForFVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.dateOfRegistrationLabel1986-01-02CompanyOfficialInfoCard.shareCapital1250000CompanyOfficialInfoCard.estimatedTurnover100000 - 499999 tkr

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.title

CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.isPartOfGroupWith CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.numberOfCompaniesInGroup CorporateStructure.CorporateStructureSummaryCard.parentCompanyIs Malmsten i Åhus Förvaltning AB.

ManagementAndBoardCard.title

Extern verkställande direktör

TopShareholder.title

TopShareholder.topShareholder

Profile-7014318

ExternalLinks.title

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title