Proff
Proff

Swedac Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

businessId202100-3815
CompanyPage.phoneLabel077-199 09 00
CompanyPage.addressLabelÖsterlånggatan 9, 503 31 Borås

Swedac kontrollerar efterlevnaden av krav på kvalitet och säkerhet i syfte att underlätta för varor och tjänster att fritt röra sig över gränserna. Myndigheten är verksam inom ett stort antal områden och bidrar till tillit i vardagen. Swedac är en mångsidig myndighet där grundstenen alltid är kvalitet och säkerhet. Swedac är Sveriges nationella ackrediteringsorgan. Swedac samordnar även den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall.

ContactInformationCard.title

CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel077-199 09 00
CompanyOfficialInfoCard.homePageLabelwww.swedac.seemailCompanyOfficialInfoCard.addressLabelÖsterlånggatan 9, 503 31 BoråsCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelBox 878, 501 15 Borås

CompanyOfficialInfoCard.contactForm


Peter Kronwall

Marknad

077-199 09 00


SocialMediaLinks.title

CompanyOfficialInfoCard.title

CompanyOfficialInfoCard.legalNameLabelStyrelsen För Ackreditering och Teknisk KontrollCompanyOfficialInfoCard.businessIdLabel202100-3815CompanyOfficialInfoCard.organisationFormLabelStatlig enhetCompanyOfficialInfoCard.employeesLabel0CompanyOfficialInfoCard.naceIndustryLabel
71200 Teknisk provning och analys
CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel077-199 09 00CompanyOfficialInfoCard.addressLabelÖsterlånggatan 9, 503 31 BoråsCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelBox 878, 501 15 BoråsCompanyOfficialInfoCard.registeredForVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForPayrollTaxCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForFVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.dateOfRegistrationLabel1983-04-23

IndustriesAndKeywordsCard.title

Profile-7026062

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title