Proff
Proff

Skorstensfolket Sverige Aktiebolag

Certificates.UC_SIGILL.5.title

Certificates.UC_SIGILL.5.title

businessId556657-2276
CompanyPage.phoneLabel031-91 28 00
CompanyPage.addressLabelRingögatan 6, 417 07 Göteborg

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB består av mer än 40 företag i samverkan. Huvudkontoret finns i Göteborg och lokalkontoren är geografiskt spridda över Sverige. Vi på SkorstensFolket säljer och installerar nya skorstenar av toppkvalitet. Vi utför också skorstensrenovering och relining av rökkanaler, ventilationskanaler och imkanaler. Skorstenen DW VISION är en av våra storsäljare. Skorstenen säljs även i vår webbutik byggaskorsten.se som vänder sig både till hemmafixare och proffs. SFSAB SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller även produkterna VentilFlex® och FuranFlex®, som används för relining av ventilationskanaler. VentilFlex® och FuranFlex® har blivit en succé som hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att uppnå bättre inomhusluft och lägre energiförbrukning.

AccountingKeyFiguresCard.title

monetaryValuesDescription
AccountingFigures.figures.SE.SDI 202237 332 SEK
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto 20226 443 SEK
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.orgFormLabelAktiebolag
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.establishedLabel2004
AccountingKeyFiguresCard.statsBar.employeesLabel3

AccountingKeyFiguresCard.keyFigures.title

AccountingFigures.figures.SE.RG
CompanyPage.companyKeyFigures.veryGood
357,8 %
(2021: 443,5 %)
AccountingFigures.figures.SE.TR
CompanyPage.companyKeyFigures.veryGood
17,5 %
(2021: 15,1 %)
AccountingFigures.figures.SE.EKA
CompanyPage.companyKeyFigures.veryGood
70,8 %
(2021: 74,1 %)
AccountingKeyFiguresCard.AccountingFigures.title202220212020
AccountingFigures.figures.SE.SDI37 33230 99223 511
AccountingFigures.figures.SE.resultat_e_finansnetto6 4434 4141 626
AccountingFigures.figures.SE.DR5 4583 6631 194
AccountingFigures.figures.SE.SED22 47815 94212 339
AccountingFigures.figures.SE.SEK15 86211 4048 241
AccountingFigures.currencySEKSEKSEK
AccountingFigures.figures.SE.SDI

ValueReportPromoBar.title ValueReportPromoBar.text ValueReportPromoBar.linkLabel

Certificates.UC_SIGILL.5.title
Certificates.UC_SIGILL.5.title

Skorstensfolket Sverige Aktiebolag
556657-2276
Oktober 2023

Certificates.UC_SIGILL.5.desc

Certificates.UC_SIGILL.moreInfo
Certificates.UC_GROWTH_CERTIFICATE.title
Certificates.UC_GROWTH_CERTIFICATE.title

Skorstensfolket Sverige Aktiebolag
556657-2276
Augusti 2022

Certificates.UC_GROWTH_CERTIFICATE.desc

Certificates.UC_GROWTH_CERTIFICATE.moreInfo

ContactInformationCard.title

CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel031-91 28 00CompanyOfficialInfoCard.phone2Label08-651 79 00
CompanyOfficialInfoCard.homePageLabelwww.skorstensfolket.nu/CompanyOfficialInfoCard.webshopLabelbyggaskorsten.seemailCompanyOfficialInfoCard.addressLabelRingögatan 6, 417 07 GöteborgCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelBox 8826, 402 71 Göteborg

CompanyOfficialInfoCard.contactForm


Thomas Stenqvist

Marknad

031-91 28 00

Jörgen Tellestam

VD

070-922 00 25


SocialMediaLinks.title

CompanyOfficialInfoCard.title

CompanyOfficialInfoCard.legalNameLabelSkorstensfolket Sverige AktiebolagCompanyOfficialInfoCard.businessIdLabel556657-2276CompanyOfficialInfoCard.organisationFormLabelAktiebolagCompanyOfficialInfoCard.employeesLabel3CompanyOfficialInfoCard.naceIndustryLabel
43999 Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
Verkställande direktörDan Martin Jörgen Tellestam
CompanyOfficialInfoCard.phoneLabel031-91 28 00CompanyOfficialInfoCard.addressLabelGalvaniseringsgatan 2, 417 07 GöteborgCompanyOfficialInfoCard.postalAddressLabelBox 8826, 402 71 GöteborgCompanyOfficialInfoCard.registeredForVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForPayrollTaxCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.registeredForFVatCompanyOfficialInfoCard.values.trueCompanyOfficialInfoCard.dateOfRegistrationLabel2004-03-08CompanyOfficialInfoCard.shareCapital1667000CompanyOfficialInfoCard.estimatedTurnover20000 - 49999

ManagementAndBoardCard.title

Verkställande direktör

TopShareholder.title

TopShareholder.topShareholder

Dan Martin Jörgen Tellestam

IndustriesAndKeywordsCard.title

Profile-7029758
Skorstenen DW VISION kan anpassas till alla eldstäder och alla hem.
VentilFlex® är en revolutionerande lösning som ger täta ventilatonskanaler. Fastigheten får bättre inomhusluft och lägre energikostnader.
Skorstenen DW VISION kan anpassas till alla eldstäder och alla hem.
Komplett skorstenspaket från SkorstensFolket.

ExternalLinks.title


Certifications.title

Certifieringen Behörig SkorstensEntreprenör® är en kvalitetsstämpel. Endast företag och personer som har auktoriserats av SkorstensFolket Sverige AB har rätt att använda namnet Behörig SkorstensEntreprenör®. För att bli auktoriserad krävs yrkeserfarenhet, goda referenser och en fullföljd utbildning med godkänt resultat.
Certifieringen Behörig SkorstensEntreprenör® är en kvalitetsstämpel. Endast företag och personer som har auktoriserats av SkorstensFolket Sverige AB har rätt att använda namnet Behörig SkorstensEntreprenör®. För att bli auktoriserad krävs yrkeserfarenhet, goda referenser och en fullföljd utbildning med godkänt resultat.

CompanyPage.openingHours.title

CompanyPage.openingHours.monday
8:00 - 16:30
CompanyPage.openingHours.tuesday
8:00 - 16:30
CompanyPage.openingHours.wednesday
8:00 - 16:30
CompanyPage.openingHours.thursday
8:00 - 16:30
CompanyPage.openingHours.friday
8:00 - 16:30

contactForm.title

contactForm.description

contactForm.form.title