Proff

Zanerio Group AB

Org.nr556938-0206
AdressTellgrensgatan 11, 414 60 Göteborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0-
Löner övriga---0-
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning18 4017 9243 3145 2162 674
Avskrivningar och nedskrivningar−34−110−33−33
Summa rörelsekostnader−15 035−7 675−5 680−4 664−2 119
Rörelseresultat efter avskrivningar3 367249−2 367552556
Finansiella intäkter30000
Finansiella kostnader−2−4−2−5−4
Resultat efter finansnetto3 367245−2 369547552
Resultat före skatt2 525245−2 369548604
Skatt på årets resultat−521−510−122−134
Årets resultat2 004194−2 369426470

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar29460033
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar29460033
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar2 1632081941 338847
Kassa och bank4 6242 114162601438
Summa omsättningstillgångar6 9192 4306252 2171 413
Summa tillgångar6 9482 4766252 2171 446
Summa fritt eget kapital2 250246521 333908
Summa eget kapital2 3002961021 383958
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00005
Leverantörsskulder2 7261 707215150168
Summa kortfristiga skulder3 8052 180524834484
Summa eget kapital och skulder6 9482 4766252 2171 446
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Zanerio Group AB

Org.nr 556938-0206

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter