Proff

Z-Borr AB

God kreditvärdighet

God kreditvärdighet

Org.nr556614-0512
AdressChaufförvägen 17, 831 48 Östersund

Z-Borr AB startades i Östersund år 2001. Vi på Z-Borr AB är specialiserade på håltagning som borrning, sågning, bilning och rivningsarbeten. Vi har även kompetens och tillstånd att utföra sanering av asbest. Maskinparken är modern och uppgraderas kontinuerligt. Våra arbetsfordon anpassas efter behov med rätt utrustning till våra uppdrag, som är både inom och utom Jämtland. Vi har inga gränser på varken uppdragens storlek eller lokalisering.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-022022-022021-022020-022019-02
Startdatum

2022-03-01

2021-03-01

2020-03-01

2019-03-01

2018-03-01

Slutdatum

2023-02-28

2022-02-28

2021-02-28

2020-02-28

2019-02-28

LÖNER

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD---0-
Löner övriga---0-

RESULTATRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning35 35344 07025 19129 96523 001
Avskrivningar och nedskrivningar−400−356−378−339−243
Summa rörelsekostnader−35 734−42 330−25 998−29 357−23 594
Rörelseresultat efter avskrivningar−3811 741−807607−594
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter60101
Räntekostnader och liknande resultatposter−100−30
Resultat efter finansiella tillgångar−3761 741−805604−594
Resultat före skatt1241 29619441937
Skatt på årets resultat−23−275−49−120−28
Årets resultat1011 0211452999

BALANSRÄKNING

2023-022022-022021-022020-022019-02
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 3271 6211 6411 6111 744
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1 3271 6211 6411 6111 744
Färdiga varor och handelsvaror814488320283257
Kundfordringar3 7095 9052 6644 3092 184
Kassa och bank2 2283 643515710648
Summa omsättningstillgångar8 92714 1627 0627 4986 131
Summa tillgångar10 25515 7838 7029 1097 874
Summa fritt eget kapital3 1393 0382 0171 8711 572
Summa eget kapital3 3593 2582 2372 0911 792
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder1 4833 4361 6431 7871 985
Summa kortfristiga skulder5 85011 4815 8666 4175 667
Summa eget kapital och skulder10 25515 7838 7029 1097 874
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Z-Borr AB

Org.nr 556614-0512

Profile-7004491

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter