Proff

Wica Cold Aktiebolag

Org.nr556293-4462
AdressElnarydsvägen, 342 51 Vislanda

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 7092 3982 3802 3802 380
Löner övriga139 199128 019127 649121 812102 302
Föreslagen utdelning30 00050 0000020 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning999 299798 229948 400945 486708 004
Avskrivningar och nedskrivningar−15 034−15 250−14 391−12 095−10 506
Summa rörelsekostnader−908 193−708 656−785 714−811 884−610 015
Rörelseresultat efter avskrivningar90 14788 570162 601131 07999 667
Finansiella intäkter10 0178 9841 5916 0291 827
Finansiella kostnader−8 600−142−124−107−157
Resultat efter finansnetto91 56597 412164 068137 001101 337
Resultat före skatt86 83390 716159 298129 115101 101
Skatt på årets resultat−17 576−17 288−34 141−26 958−22 369
Årets resultat69 25773 428125 157102 15778 732

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar129 058131 055120 915112 34474 812
Finansiella anläggningstillgångar132 399142 866122 867126 05281 992
Summa anläggningstillgångar261 457273 921243 782238 396156 804
Färdiga varor och handelsvaror145 854115 26382 81780 72864 893
Kundfordringar81 47259 44962 07978 97058 776
Kassa och bank88 00593 681241 327134 402114 518
Summa omsättningstillgångar391 617345 883435 766344 259274 510
Summa tillgångar653 074619 804679 548582 655431 314
Summa fritt eget kapital437 106417 849484 421359 264277 107
Summa eget kapital438 642419 385485 957360 800278 643
Summa avsättningar28 12026 89024 48124 58721 914
Summa långfristiga skulder0003 1740
Leverantörsskulder92 20365 71260 82791 33361 393
Summa kortfristiga skulder162 685150 535148 211174 315116 764
Summa eget kapital och skulder653 074619 804679 548582 655431 314
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Wica Cold Aktiebolag

Org.nr 556293-4462

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter