Proff

Von Mentzer Bygg AB

Org.nr556823-3471
AdressHavregatan 12, 452 33 Strömstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning1 0000001 300

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning43 06036 41129 07934 73527 400
Avskrivningar och nedskrivningar−211−285−202−317−353
Summa rörelsekostnader−38 091−32 605−26 265−30 860−25 721
Rörelseresultat efter avskrivningar4 9693 8062 8133 8741 680
Finansiella intäkter11095789383
Finansiella kostnader−81−85−105−138−113
Resultat efter finansnetto4 9983 8152 7873 8301 650
Resultat före skatt4 0713 2792 4562 7561 455
Skatt på årets resultat−846−698−537−606−333
Årets resultat3 2252 5811 9192 1501 122

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3 2822 1751 5741 4901 733
Finansiella anläggningstillgångar4 4063 5862 4052 2652 841
Summa anläggningstillgångar7 6885 7613 9803 7554 574
Färdiga varor och handelsvaror7 6135 4494 0373 1741 624
Kundfordringar4 2094 3531 7393 6962 837
Kassa och bank3 4004 3525 4876 0135 157
Summa omsättningstillgångar17 45815 50012 27713 58910 758
Summa tillgångar25 14521 26116 25617 34415 332
Summa fritt eget kapital9 9616 7364 1552 2361 386
Summa eget kapital10 0116 7864 2052 2861 436
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 8092 9853 1294 5844 442
Leverantörsskulder3 8402 7151 9572 7733 224
Summa kortfristiga skulder7 5986 6904 6596 5416 045
Summa eget kapital och skulder25 14521 26116 25617 34415 332
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Von Mentzer Bygg AB

Org.nr 556823-3471

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter