Proff
Proff
Diplomati - utrikespolitik - ambassadservice
Profile-7037220

Utrikesgruppen

Org.nr559210-2445

Utrikesgruppen bedriver diplomati, utrikespolitik och ambassadservice samt annan verksamhet som står i naturlig samband därmed, inkluderat bland annat hjälp och råd till svenskar utomlands, reseinformation, publikations- och medieverksamhet, internationell transport och spedition, språkservice, utveckla och främja turistindustrin, främja Sveriges handel och näringsliv internationellt liksom utländska investeringar i Sverige.

Utrikesgruppen tillhandahåller tjänster och produkter samt insatser inom hälso- och sjukvård med avsedd verkan inför, under och efter utlandsresor.

Samtliga tjänster kan företas dels direkt, dels genom investering - inklusive ägande av kapitalandelar - i andras verksamheter.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-06-26

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

0

-

0

Löner övriga

-

0

-

0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

2 048

894

71

25

Avskrivningar och nedskrivningar

−58

−24

−2

−1

Summa rörelsekostnader

−567

−267

−43

−60

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 481

627

28

−35

Utdelningar

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

0

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−1

0

0

0

Resultat efter finansiella tillgångar

1 480

628

28

−35

Resultat före skatt

1 480

628

28

−35

Skatt på årets resultat

−319

−146

−5

0

Årets resultat

1 161

482

23

−35

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

205

262

8

10

Finansiella anläggningstillgångar

164

0

0

0

Summa anläggningstillgångar

369

262

8

10

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

Kundfordringar

0

0

0

0

Kassa och bank

2 317

641

110

54

Summa omsättningstillgångar

2 347

641

110

61

Summa tillgångar

2 716

903

118

71

Summa fritt eget kapital

1 667

505

24

0

Summa eget kapital

1 717

555

74

50

Summa avsättningar

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

Leverantörsskulder

0

0

0

0

Summa kortfristiga skulder

999

348

44

20

Summa eget kapital och skulder

2 716

903

118

71

Ladda ner gratis årsredovisning

Utrikesgruppen

Org.nr 559210-2445

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter