Proff

Torsten Jansson Holding AB

Org.nr556910-7013
AdressStora vägen 83, 365 43 Kosta

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0-00
Löner övriga1 0000-00
Föreslagen utdelning000040 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−4 000−2 000−2 000−1 0000
Rörelseresultat efter avskrivningar−4 000−2 000−2 000−1 0000
Finansiella intäkter82 00092 00032 00054 00068 000
Finansiella kostnader00000
Resultat efter finansnetto78 00090 00030 00053 00068 000
Resultat före skatt78 00090 00030 00053 00068 000
Skatt på årets resultat00−4 000−2 000−2 000
Årets resultat78 00090 00026 00051 00066 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar01 0001 00000
Finansiella anläggningstillgångar224 000175 000180 000223 000209 000
Summa anläggningstillgångar224 000176 000181 000223 000209 000
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank126 000164 00074 0003 0006 000
Summa omsättningstillgångar153 000168 00074 0003 0006 000
Summa tillgångar377 000344 000255 000226 000215 000
Summa fritt eget kapital377 000339 000250 000224 000212 000
Summa eget kapital377 000339 000250 000224 000213 000
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder05 0005 0002 0002 000
Summa eget kapital och skulder377 000344 000255 000226 000215 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Torsten Jansson Holding AB

Org.nr 556910-7013

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter