Proff

TN Development Aktiebolag

Org.nr556278-7795
AdressNorra strandgatan 4, 252 20 Helsingborg

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning9 1637 6387 5104 4353 983
Avskrivningar och nedskrivningar−155−155−173−146−147
Summa rörelsekostnader−5 490−4 061−4 245−4 048−2 835
Rörelseresultat efter avskrivningar3 6733 5763 2653861 147
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter296180927177
Räntekostnader och liknande resultatposter−43−92−78−50−61
Resultat efter finansiella tillgångar3 9263 6643 2794071 164
Resultat före skatt10 9425 3641 339919214
Skatt på årets resultat−2 275−1 123−304−214−65
Årets resultat8 6674 2411 035705149

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar4 2284 3844 5394 4854 631
Finansiella anläggningstillgångar350350350350350
Summa anläggningstillgångar4 5784 7344 8894 8354 981
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar1 9800000
Kassa och bank1 6208801 42326499
Summa omsättningstillgångar26 70815 0567 5765 1334 513
Summa tillgångar31 28619 79012 4659 9689 494
Summa fritt eget kapital18 0099 2694 9573 8523 076
Summa eget kapital20 81912 1517 9106 8766 171
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder005951 5801 715
Leverantörsskulder173357188138202
Summa kortfristiga skulder4 5695 3883 4101 4131 509
Summa eget kapital och skulder31 28619 79012 4659 9689 494
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

TN Development Aktiebolag

Org.nr 556278-7795

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter