Proff

TMA Service i Anderstorp AB

Org.nr556915-1300
AdressGötg. 10, 334 33

Vi har inriktat oss på att ge er inom industrin ett snabbt, professionellt och långsiktigt stöd för att förebygga problem och säkerhetsställa produktionen. Med ett nära samarbete med er hittar vi effektiva lösningar för att hålla produktionskostnader på ett minimum. Med vårt utbud av kvalitets produkter känner vi oss trygga med att ni blir nöjda, och fortsätter ge oss ert förtroende. Vårt breda kunnande sträcker sig med allt från industriflyttar till elektronik och kan i allmänhet stå till tjänst med allt som rör era maskiner och produktionsenheter. Ledordet är service. Vi är ett team som är starkt drivna av att se nöjda kunder och ser er framgång som vår framgång.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning14 26714 58611 92610 63612 622
Avskrivningar och nedskrivningar−39−34−17−13−11
Summa rörelsekostnader−14 190−13 864−10 831−10 516−12 142
Rörelseresultat efter avskrivningar787211 094120480
Utdelningar00010075
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter350020
Räntekostnader och liknande resultatposter−8−10−11−21−15
Resultat efter finansiella tillgångar1047121 083101465
Resultat före skatt19959383296224
Skatt på årets resultat−49−123−184−25−66
Årets resultat15047064871158

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar114118274423
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar114118274423
Färdiga varor och handelsvaror1 2841 1501 1729771 227
Kundfordringar1 7102 1871 9851 4631 735
Kassa och bank5489731 7781044
Summa omsättningstillgångar3 7964 7045 0852 6433 131
Summa tillgångar3 9104 8225 1112 6873 154
Summa fritt eget kapital1 0621 2871 192644649
Summa eget kapital1 1121 3371 242694699
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder8041 3041 562434690
Summa kortfristiga skulder2 1582 7503 2531 6282 096
Summa eget kapital och skulder3 9104 8225 1112 6873 154
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

TMA Service i Anderstorp AB

Org.nr 556915-1300

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter