Proff

Teministeriet AB

Org.nr559027-3065
AdressSörby 149, 694 95 Vretstorp

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 6593 8244 6667 1217 038
Avskrivningar och nedskrivningar−716−482−982−515−335
Summa rörelsekostnader−3 565−4 578−6 282−9 725−9 852
Rörelseresultat efter avskrivningar−1 906−755−1 615−2 604−2 814
Finansiella intäkter00−15900
Finansiella kostnader−102−129−346−406−364
Resultat efter finansnetto−2 007−884−2 120−3 010−3 178
Resultat före skatt−2 007−884−2 120−3 010−3 092
Skatt på årets resultat00000
Årets resultat−2 007−884−2 120−3 010−3 092

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar0284513743972
Materiella anläggningstillgångar04326851 4381 763
Finansiella anläggningstillgångar00172152180
Summa anläggningstillgångar07161 3702 3322 915
Färdiga varor och handelsvaror08752 6383 3893 348
Kundfordringar1134303317203
Kassa och bank208511943370
Summa omsättningstillgångar2 0932 8293 3794 3524 511
Summa tillgångar2 0933 5454 7496 6847 426
Summa fritt eget kapital109116−1 850270650
Summa eget kapital159166−1 8003201 672
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder01984361 5962 158
Leverantörsskulder38491 5492 294961
Summa kortfristiga skulder1 9343 1816 1134 7683 596
Summa eget kapital och skulder2 0933 5454 7496 6847 426
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Teministeriet AB

Org.nr 559027-3065

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter