Proff
Proff

Telgelego AB

Org.nr556718-4105
AdressSydhamnsv. 48, 151 38 Södertälje
Del avBrohak AB

Vår verkstad ligger i Södertälje Södra med närhet till Stockholm och Mälardalen. Vi har ett omfattande kontaktnät för att tillhandahålla ytbehandling, härdning och svetsning. Vi bearbetar i många olika material men rostfritt/syrafritt stål är vår specialitet.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2021-05-01

2020-05-01

2019-05-01

2018-05-01

2017-05-01

Slutdatum

2022-04-30

2021-04-30

2020-04-30

2019-04-30

2018-04-30

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

12 413

13 959

15 785

16 490

13 156

Avskrivningar och nedskrivningar

−523

−577

−587

−582

−619

Summa rörelsekostnader

−13 344

−14 340

−15 777

−15 396

−12 030

Rörelseresultat efter avskrivningar

−931

−381

8

1 094

1 126

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

23

11

0

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−225

−404

−376

−361

−373

Resultat efter finansiella tillgångar

−1 157

−762

−361

733

753

Resultat före skatt

3

−252

104

744

790

Skatt på årets resultat

0

0

−28

−173

−172

Årets resultat

3

−252

76

571

618

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

12 859

13 382

13 959

14 413

14 898

Finansiella anläggningstillgångar

50

30

146

181

61

Summa anläggningstillgångar

12 909

13 412

14 104

14 594

14 958

Färdiga varor och handelsvaror

346

618

899

670

652

Kundfordringar

2 002

1 713

1 754

1 488

2 062

Kassa och bank

0

21

0

894

0

Summa omsättningstillgångar

3 589

3 007

3 106

3 437

2 941

Summa tillgångar

16 498

16 419

17 211

18 031

17 899

Summa fritt eget kapital

4 321

4 318

4 570

4 494

3 923

Summa eget kapital

4 501

4 498

4 750

4 674

4 103

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

8 454

9 546

9 326

9 495

9 430

Leverantörsskulder

609

498

356

1 058

924

Summa kortfristiga skulder

3 543

2 374

2 624

2 886

3 379

Summa eget kapital och skulder

16 498

16 419

17 211

18 031

17 899

Ladda ner gratis årsredovisning

Telgelego AB

Org.nr 556718-4105

Profile-7039508

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter