Proff

Sweet&Pure Café AB

Org.nr556926-2099
AdressKnut wallenbergs väg 34 A, 133 34 Saltsjöbaden

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-341-0171
Löner övriga-1 355-0893
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning8055 02204 5035 173
Avskrivningar och nedskrivningar−30−27-−81−90
Summa rörelsekostnader−601−4 692-−4 913−4 918
Rörelseresultat efter avskrivningar2043300−410255
Finansiella intäkter00000
Finansiella kostnader−9−190−19−27
Resultat efter finansnetto195311-−429228
Resultat före skatt1953110−429228
Skatt på årets resultat00-00
Årets resultat195311-−429228

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00-00
Materiella anläggningstillgångar7165-360212
Finansiella anläggningstillgångar00-0125
Summa anläggningstillgångar7165-360337
Färdiga varor och handelsvaror00-00
Kundfordringar00-320
Kassa och bank209572-1313
Summa omsättningstillgångar386792-95295
Summa tillgångar457857-455632
Summa fritt eget kapital183−120−665−236
Summa eget kapital23338-−615−186
Summa avsättningar00-00
Summa långfristiga skulder00-220220
Leverantörsskulder1165-176120
Summa kortfristiga skulder224819-850598
Summa eget kapital och skulder457857-455632
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Sweet&Pure Café AB

Org.nr 556926-2099

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter