Svepark Service AB

Org.nr 556499-2179
Box 5021, 121 05 Johanneshov

Svenska Parkeringsföreningen är en ideell sammanslutning av kommuner, kommunalt och privat ägda parkeringsföretag. Svenska Parkeringsföreningens syfte är att tillvarata branschens gemensamma intressen och verka för att parkeringsverksamheten utvecklas utifrån gemensamma riktlinjer. Medlemskapet fungerar som en kvalitetsgaranti gentemot kunderna, eftersom medlemmarna förbinder sig att följa föreningens stadgar och etiska regler. En ambition är att öka antalet medlemmar som delar vår grundsyn. Visa mer Visa mindre

Rapporter

Ladda ner gratis årsredovisning

Senaste bokslut for Svepark Service AB

#