Proff
Proff

Ståthöga Verkstad AB

Org.nr556227-4406
AdressSpårg. 24, 602 23 Norrköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

75 345

74 486

100 831

79 624

57 257

Avskrivningar och nedskrivningar

−743

−663

−297

−215

−137

Summa rörelsekostnader

−70 343

−69 517

−89 215

−71 832

−53 794

Rörelseresultat efter avskrivningar

5 002

4 969

11 616

7 792

3 463

Utdelningar

2 500

3 000

9 900

6 000

2 500

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7

28

80

13

40

Räntekostnader och liknande resultatposter

−52

−21

−25

−38

−41

Resultat efter finansiella tillgångar

4 958

4 976

11 670

7 712

3 462

Resultat före skatt

4 348

4 120

12 877

6 010

3 401

Skatt på årets resultat

−949

−923

−2 916

−1 502

−898

Årets resultat

3 399

3 197

9 961

4 508

2 503

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar

4 172

4 302

4 319

1 636

775

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

9 694

9 589

Summa anläggningstillgångar

4 172

4 302

4 319

11 330

10 364

Färdiga varor och handelsvaror

609

288

269

255

306

Kundfordringar

13 834

11 605

14 496

15 252

14 322

Kassa och bank

1 238

8 555

10 573

6 405

140

Summa omsättningstillgångar

23 154

23 227

36 284

24 618

18 079

Summa tillgångar

27 327

27 529

40 603

35 948

28 443

Summa fritt eget kapital

4 812

4 414

11 117

7 156

5 147

Summa eget kapital

5 172

4 774

11 477

7 516

5 507

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

1 125

1 625

Leverantörsskulder

4 150

3 785

4 368

3 176

4 695

Summa kortfristiga skulder

12 489

13 701

20 928

17 901

13 606

Summa eget kapital och skulder

27 327

27 529

40 603

35 948

28 443

Ladda ner gratis årsredovisning

Ståthöga Verkstad AB

Org.nr 556227-4406

Företagets länkar

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter