Proff

Ssab Emea AB

Org.nr556313-7933
AdressJärnverket, 613 31 Oxelösund
Del avSsab AB

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga2 785 000-2 359 0002 508 0002 443 000
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning46 788 00035 010 00024 829 00028 304 00026 403 000
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−40 686 000−31 667 000−26 211 000−29 876 000−26 386 000
Rörelseresultat efter avskrivningar6 102 0003 343 000−1 382 000−1 572 00017 000
Finansiella intäkter228 000106 00038 000100 000161 000
Finansiella kostnader−488 000−411 000−465 000−439 000−351 000
Resultat efter finansnetto5 842 0003 038 000−1 809 000−1 911 000−173 000
Resultat före skatt3 317 000313 000−251 000−52 000161 000
Skatt på årets resultat−691 00035 000−23 0002 000−4 000
Årets resultat2 626 000348 000−274 000−50 000157 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar42 00058 00065 00074 00052 000
Materiella anläggningstillgångar9 342 0008 302 0007 551 0007 443 0007 329 000
Finansiella anläggningstillgångar1 515 0001 459 0001 383 0001 382 000645 000
Summa anläggningstillgångar10 899 0009 819 0008 999 0008 899 0008 025 000
Färdiga varor och handelsvaror14 806 0009 720 0007 601 0009 081 0008 486 000
Kundfordringar2 479 0002 284 0001 602 0001 501 0001 915 000
Kassa och bank76 00082 00083 00010 0009 000
Summa omsättningstillgångar21 495 00016 402 00014 295 00015 316 00014 795 000
Summa tillgångar32 394 00026 221 00023 294 00024 215 00022 820 000
Summa fritt eget kapital3 948 0001 324 000977 0001 254 0001 354 000
Summa eget kapital3 949 0001 325 000978 0001 255 0001 355 000
Summa avsättningar59 00057 00059 00065 00072 000
Summa långfristiga skulder3 520 0005 681 0008 191 0004 601 0005 801 000
Leverantörsskulder7 721 0006 893 0004 973 0005 342 0005 885 000
Summa kortfristiga skulder17 461 00014 278 00012 061 00016 289 00013 587 000
Summa eget kapital och skulder32 394 00026 221 00023 294 00024 215 00022 820 000
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Ssab Emea AB

Org.nr 556313-7933

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter