Proff

Sportlife m w AB

Org.nr556539-9747
AdressGustaf Dalénsgatan 13, 417 05 Göteborg

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 8951 8191 6441 4331 409
Löner övriga283 587251 058207 484197 067164 758
Föreslagen utdelning00005 800

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 490 5451 166 4711 093 804977 104827 501
Avskrivningar och nedskrivningar−65 382−65 881−57 756−47 152−35 361
Summa rörelsekostnader−1 487 848−1 199 815−1 064 003−925 451−779 256
Rörelseresultat efter avskrivningar2 696−33 34529 80251 65348 246
Finansiella intäkter1 115768485323434
Finansiella kostnader−1 064−1 023−696−516−286
Resultat efter finansnetto2 749−33 60029 59151 46048 394
Resultat före skatt−11 494−22 75020 59150 60048 721
Skatt på årets resultat00−5 829−13 276−12 727
Årets resultat−11 494−22 75014 76237 32435 994

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar15 27818 56429 03630 68622 748
Materiella anläggningstillgångar165 008165 026186 033149 655127 109
Finansiella anläggningstillgångar78 16757 01751 75431 66413 367
Summa anläggningstillgångar258 453240 607266 823212 006163 224
Färdiga varor och handelsvaror12 9848 81810 0579 3977 920
Kundfordringar71 78067 59643 31044 79936 614
Kassa och bank94 93046 84848 66190 36399 062
Summa omsättningstillgångar437 837330 700270 186269 085242 441
Summa tillgångar696 291571 307537 009481 091405 664
Summa fritt eget kapital65 37476 86899 61884 85653 332
Summa eget kapital65 49476 98899 73884 97653 452
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 1112 77810 5975 9716 079
Leverantörsskulder159 611119 304115 12887 76793 724
Summa kortfristiga skulder629 686491 541417 674390 144346 133
Summa eget kapital och skulder696 291571 307537 009481 091405 664
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Sportlife m w AB

Org.nr 556539-9747

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter