Proff

Snap Weld AB

Org.nr556924-3271
AdressCentrumvägen 38, 314 94 Landeryd

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-082022-082021-082020-082019-08
Startdatum

2022-09-01

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

Slutdatum

2023-08-31

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

LÖNER & UTDELNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD00000
Löner övriga00000
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 055465330240381
Avskrivningar och nedskrivningar−495−274−266−265−271
Summa rörelsekostnader−594−391−267−267−271
Rörelseresultat efter avskrivningar4617463−27110
Finansiella intäkter10000
Finansiella kostnader−317−69000
Resultat efter finansnetto144563−27110
Resultat före skatt144562−182
Skatt på årets resultat13−1−130−18
Årets resultat157449−164

BALANSRÄKNING

2023-082022-082021-082020-082019-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar7 7525 2651 3211 587942
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar7 7525 2651 3211 587942
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar525431000
Kassa och bank438496389
Summa omsättningstillgångar1 01545416422439
Summa tillgångar8 7685 7191 3372 0091 380
Summa fritt eget kapital2741171136464
Summa eget kapital324167163114114
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder5 5413 462000
Leverantörsskulder002638910
Summa kortfristiga skulder2 9022 0911 1741 8951 239
Summa eget kapital och skulder8 7685 7191 3372 0091 380
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Snap Weld AB

Org.nr 556924-3271

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter