Proff

Sna Europe (Industries) AB

Org.nr556289-4294
AdressFiskaregatan 1, 531 60 Lidköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 1252 3551 9822 3411 422
Löner övriga122 722130 560104 861111 212116 365
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning1 147 9401 203 4591 029 1871 061 9211 083 173
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−1 223 888−1 216 687−1 019 061−1 011 213−1 009 306
Rörelseresultat efter avskrivningar−75 948−13 22810 12650 70873 867
Finansiella intäkter58803100
Finansiella kostnader−4 325−5 125−5 065−5 008−3 980
Resultat efter finansnetto−80 215−18 2735 09245 70069 887
Resultat före skatt−10 860−3 25313 64422 60153 346
Skatt på årets resultat1 8000−2 945−4 933−11 930
Årets resultat−9 060−3 25310 69917 66841 416

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar129 627127 367128 019114 528109 872
Finansiella anläggningstillgångar1 61217100101
Summa anläggningstillgångar131 239127 538128 019114 528109 973
Färdiga varor och handelsvaror386 977289 005220 210329 954313 398
Kundfordringar70 44897 1965 2061 855660
Kassa och bank1 0001 67294918
Summa omsättningstillgångar568 584595 073469 644437 448428 571
Summa tillgångar699 823722 611597 663551 976538 544
Summa fritt eget kapital255 926264 986206 932122 705105 037
Summa eget kapital305 526314 586256 632172 305154 637
Summa avsättningar145 451132 990122 499123 274121 644
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder65 15769 85758 45648 39842 158
Summa kortfristiga skulder210 496183 991124 078153 391154 157
Summa eget kapital och skulder699 823722 611597 663551 976538 544
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Sna Europe (Industries) AB

Org.nr 556289-4294

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter