Proff

Smålands Betonghåltagning Aktiebolag

Org.nr556423-7294
AdressSilvervägen 18, 371 50 Karlskrona

Smålands Betonghåltagning AB har varit verksamma i håltagnings- och rivningsbranschen i över 30år! Vi är en väletablerad & ledande aktör inom vårt område med säte i Karlskrona. Fokus är att ständigt vara en entreprenör i framkant av bygg- och rivningsbranschen. Verksamheten är kvalitetssäkrad med certifierad personal och specialutrustad maskinpark. Vi utför håltagning i betong och andra hårda material såsom sten, tegel och armerad betong. Med betongsax eller bilningshammare på våra rivningsrobotar utför vi avancerad betongdemolering. Kvalitet och noggrannhet är våra ledord! Välkommen att kontakta oss!

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning10 72810 95711 61110 7359 475
Avskrivningar och nedskrivningar−281−182−328−346−305
Summa rörelsekostnader−9 520−9 384−9 169−9 187−7 804
Rörelseresultat efter avskrivningar1 2081 5732 4431 5471 671
Utdelningar1 5001 0001 0001 0001 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−3−5−3−10
Resultat efter finansiella tillgångar1 2051 5682 4401 5461 671
Resultat före skatt1 7241 3451 5431 1451 249
Skatt på årets resultat−374−293−338−257−279
Årets resultat1 3501 0521 205888970

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 235676579792697
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar1 235676579792697
Färdiga varor och handelsvaror1828813818593
Kundfordringar1 5671 0908801 0002 027
Kassa och bank1 1541 6241 7062 6913 167
Summa omsättningstillgångar4 4364 7154 3234 0495 411
Summa tillgångar5 6715 3914 9024 8416 108
Summa fritt eget kapital1 8121 4621 4091 2041 315
Summa eget kapital1 9321 5821 5291 3241 435
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder4842632324911 194
Summa kortfristiga skulder2 3031 8531 6391 9423 499
Summa eget kapital och skulder5 6715 3914 9024 8416 108
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Smålands Betonghåltagning Aktiebolag

Org.nr 556423-7294

Profile-7032263

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter