Proff

Skånska Energi Nät Aktiebolag

Org.nr556497-5232

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0----
Löner övriga0-8 5439 14510 213
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning179 139140 202141 302141 143136 404
Avskrivningar och nedskrivningar−25 612−24 312−25 396−24 117−23 492
Summa rörelsekostnader−133 504−117 332−104 363−101 953−97 784
Rörelseresultat efter avskrivningar45 63522 87140 55843 90841 820
Finansiella intäkter6020193
Finansiella kostnader−12 898−6 105−4 049−4 594−4 605
Resultat efter finansnetto32 74316 76636 52939 31537 308
Resultat före skatt24 27212 63029115201
Skatt på årets resultat−4 955−2 2521 229−61−6
Årets resultat19 31710 3781 25854195

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar349 046332 352306 523303 539302 073
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar349 046332 352306 523303 539302 073
Färdiga varor och handelsvaror242547587300149
Kundfordringar241017151 6022 165
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar29 44126 16328 02750 41226 534
Summa tillgångar378 487358 515334 550353 951328 607
Summa fritt eget kapital46 81627 49917 12115 86315 809
Summa eget kapital58 81639 49929 12127 86327 809
Summa avsättningar44 70044 98044 07645 84446 705
Summa långfristiga skulder000200 000200 000
Leverantörsskulder10 92210 6486 9897 8506 891
Summa kortfristiga skulder262 363269 899261 35380 24454 092
Summa eget kapital och skulder378 487358 515334 550353 951328 607
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Skånska Energi Nät Aktiebolag

Org.nr 556497-5232

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter