Proff

Setek Invest Aktiebolag

Org.nr556758-7976
AdressFLÖJELBERGSGATAN 14 C, 431 37 Mölndal

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-0000
Löner övriga-0000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning00000
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−16−18−13−8−74
Rörelseresultat efter avskrivningar−16−18−13−8−74
Föreslagen utdelning1 4951 495000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter0339115914
Räntekostnader och liknande resultatposter00000
Resultat efter finansiella tillgångar−163211021−60
Resultat före skatt40010
Skatt på årets resultat−10000
Årets resultat30010

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar0101 8011 362892
Summa anläggningstillgångar0101 8011 362892
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank283 0344226101 079
Summa omsättningstillgångar5103 0344226411 110
Summa tillgångar5103 0442 2232 0032 001
Summa fritt eget kapital41 4961 4961 4961 495
Summa eget kapital5041 9961 9961 9961 995
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00010
Summa kortfristiga skulder61 04822776
Summa eget kapital och skulder5103 0442 2232 0032 001
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Setek Invest Aktiebolag

Org.nr 556758-7976

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter