Proff

Setek Group AB

Org.nr556715-8190
AdressFlöjelbergsgatan 14 C, 431 37 Mölndal

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2023-01-01

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 1952 4911 9032 1931 906
Löner övriga2 4502 0632 66263-
Föreslagen utdelning15 0150015 7500

RESULTATRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning7 0635 7504 8563 6606 323
Avskrivningar och nedskrivningar−201−201−176−164−141
Summa rörelsekostnader−15 046−13 756−16 912−10 086−8 721
Rörelseresultat efter avskrivningar−7 983−8 006−12 056−6 426−2 398
Finansiella intäkter10 0148 00036 3002 1500
Finansiella kostnader−227−225−231−16−4
Resultat efter finansnetto1 804−23124 013−4 292−2 402
Resultat före skatt10 0547 99936 2912 471−502
Skatt på årets resultat−35−13−2−2−7
Årets resultat10 0197 98636 2892 469−509

BALANSRÄKNING

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar1 0121 2131 3951 4021 452
Finansiella anläggningstillgångar38 13238 13240 83047 53039 430
Summa anläggningstillgångar39 14439 34542 22548 93240 881
Färdiga varor och handelsvaror160000
Kundfordringar00000
Kassa och bank9495604 1111 139577
Summa omsättningstillgångar28 74420 00116 59710 9294 614
Summa tillgångar67 88859 34658 82259 86145 495
Summa fritt eget kapital59 22449 20541 20031 16028 691
Summa eget kapital60 27450 25542 25032 21029 741
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder9154541 614481430
Summa kortfristiga skulder7 6149 09116 57227 65115 754
Summa eget kapital och skulder67 88859 34658 82259 86145 495
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Setek Group AB

Org.nr 556715-8190

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter