Proff

Seic, Swedish East India Capital AB

Org.nr556922-1335
AdressDymmelkärrsvägen 30, 146 50 Tullinge

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD0000-
Löner övriga0000-
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning205 953309 319306 307223 625269 075
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−207 022−308 925−305 867−222 841−268 294
Rörelseresultat efter avskrivningar−1 069394439784781
Finansiella intäkter014410220
Finansiella kostnader−100−10
Resultat efter finansnetto−1 070538449806781
Resultat före skatt−1 0700337788781
Skatt på årets resultat00−10500
Årets resultat−1 0700232788781

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar302302302537652
Summa anläggningstillgångar302302302537652
Färdiga varor och handelsvaror006 12500
Kundfordringar000375563
Kassa och bank3881 1104993911
Summa omsättningstillgångar4801 1826 624766557
Summa tillgångar7811 4846 9251 3031 209
Summa fritt eget kapital−703367367899811
Summa eget kapital−653417417949861
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder00000
Summa kortfristiga skulder1 4341 0676 396353365
Summa eget kapital och skulder7811 4846 9251 3031 209
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Seic, Swedish East India Capital AB

Org.nr 556922-1335

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter