Proff

Scandic Hotels Aktiebolag

Org.nr556299-1009
AdressSveavägen 167, 113 46 Stockholm

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD5 0012 5462 2792 2802 035
Löner övriga1 403 9631 016 1531 093 6401 604 7871 577 399
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning6 080 1873 272 7512 907 5755 762 3605 777 386
Avskrivningar och nedskrivningar−274 682−280 078−317 932−285 564−248 153
Summa rörelsekostnader−5 857 093−3 769 961−3 864 133−4 997 626−5 191 201
Rörelseresultat efter avskrivningar223 094−497 210−956 558764 734586 185
Finansiella intäkter25 37112 090−1 157 544379 434474 676
Finansiella kostnader−33 684−77 910−403 518−408 126−468 988
Resultat efter finansnetto214 779−563 029−2 517 621736 040591 872
Resultat före skatt394 674−563 029−2 517 621209 683278 646
Skatt på årets resultat−105 671115 587231 49621−60 001
Årets resultat289 003−447 442−2 286 125209 704218 645

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar070 060000
Materiella anläggningstillgångar1 437 1811 549 6931 702 4581 664 2161 625 183
Finansiella anläggningstillgångar290 400385 3362 655 8502 674 6422 719 790
Summa anläggningstillgångar1 727 5812 005 0894 358 3084 338 8584 344 973
Färdiga varor och handelsvaror28 76623 04018 40127 39028 997
Kundfordringar210 570156 51834 547177 298213 235
Kassa och bank00003 346
Summa omsättningstillgångar2 577 8812 279 613407 722551 878617 771
Summa tillgångar4 305 4624 284 7024 766 0304 890 7364 962 744
Summa fritt eget kapital1 138 852849 8501 297 291645 217435 512
Summa eget kapital2 118 8061 829 8042 277 2451 625 1711 415 466
Summa avsättningar423 710346 353341 063324 139302 352
Summa långfristiga skulder484 1380000
Leverantörsskulder159 887211 02695 117214 566267 411
Summa kortfristiga skulder1 187 9282 017 6652 056 8422 850 5463 153 979
Summa eget kapital och skulder4 305 4624 284 7024 766 0304 890 7364 962 744
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Scandic Hotels Aktiebolag

Org.nr 556299-1009

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter