Proff

Safe Life AB

Org.nr559208-0963
AdressVretenvägen 10, 171 54 Solna

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-06-04

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD2 5692 053-0
Löner övriga520905-0

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Omsättning55 67628 08300
Avskrivningar och nedskrivningar−1 370−49800
Summa rörelsekostnader−88 337−41 224−5 904−194
Rörelseresultat efter avskrivningar−32 662−13 141−5 904−194
Föreslagen utdelning0000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter2000
Räntekostnader och liknande resultatposter−5 330−1 733−1 021−89
Resultat efter finansiella tillgångar−37 990−14 875−6 925−282
Resultat före skatt−16 890−1 575−6 925−282
Skatt på årets resultat0000
Årets resultat−16 890−1 575−6 925−282

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-12
ValutakodSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar6 9943 17800
Materiella anläggningstillgångar67778700
Finansiella anläggningstillgångar158 958156 213118 08341 369
Summa anläggningstillgångar166 629160 178118 08341 369
Färdiga varor och handelsvaror17 2909 47900
Kundfordringar0000
Kassa och bank1 7499 42712 88668
Summa omsättningstillgångar267 663103 26617 42368
Summa tillgångar434 292263 444135 50646 437
Summa fritt eget kapital221 358148 54670 49617 034
Summa eget kapital221 551148 71170 62217 096
Summa avsättningar9 41816 07118 7760
Summa långfristiga skulder101 85856 77530 88912 000
Leverantörsskulder13 1745 4541 5290
Summa kortfristiga skulder101 46541 88815 22017 341
Summa eget kapital och skulder434 292263 444135 50646 437
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Safe Life AB

Org.nr 559208-0963

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter