Proff
Proff

Saab Aktiebolag

Org.nr556036-0793
AdressBröderna Ugglas Gata, 582 54 Linköping

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

37 000

36 000

33 000

35 000

32 000

Löner övriga

5 968 000

5 748 000

5 556 000

5 458 000

5 186 000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

24 133 000

23 496 000

22 076 000

21 986 000

21 051 000

Avskrivningar och nedskrivningar

-

-

-

-

-

Summa rörelsekostnader

−22 000

−51 000

−300 000

−66 000

−263 000

Rörelseresultat efter avskrivningar

422 000

639 000

−1 996 000

182 000

279 000

Utdelningar

0

0

622 000

470 000

601 000

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2 158 000

1 318 000

1 594 000

1 151 000

1 261 000

Räntekostnader och liknande resultatposter

−372 000

−70 000

−260 000

−189 000

−51 000

Resultat efter finansiella tillgångar

2 165 000

1 887 000

−662 000

1 144 000

1 489 000

Resultat före skatt

1 542 000

1 400 000

−353 000

1 041 000

1 375 000

Skatt på årets resultat

−206 000

−284 000

258 000

−248 000

−300 000

Årets resultat

1 336 000

1 116 000

−95 000

793 000

1 075 000

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

918 000

920 000

780 000

658 000

617 000

Materiella anläggningstillgångar

4 802 000

4 427 000

4 183 000

3 967 000

3 709 000

Finansiella anläggningstillgångar

8 296 000

7 969 000

7 507 000

7 275 000

7 197 000

Summa anläggningstillgångar

14 016 000

13 316 000

12 470 000

11 900 000

11 523 000

Färdiga varor och handelsvaror

8 704 000

7 696 000

6 833 000

6 996 000

6 159 000

Kundfordringar

2 291 000

2 526 000

2 047 000

2 125 000

2 250 000

Kassa och bank

1 603 000

805 000

1 598 000

1 007 000

1 623 000

Summa omsättningstillgångar

37 753 000

35 556 000

32 045 000

32 152 000

33 594 000

Summa tillgångar

51 769 000

48 872 000

44 515 000

44 052 000

45 117 000

Summa fritt eget kapital

12 131 000

11 234 000

10 789 000

10 931 000

10 849 000

Summa eget kapital

15 492 000

14 601 000

14 162 000

14 311 000

14 235 000

Summa avsättningar

2 704 000

2 765 000

2 539 000

1 582 000

1 327 000

Summa långfristiga skulder

19 311 000

0

0

0

0

Leverantörsskulder

3 175 000

2 126 000

2 166 000

2 191 000

2 908 000

Summa kortfristiga skulder

10 953 000

28 820 000

25 615 000

25 651 000

27 150 000

Summa eget kapital och skulder

51 769 000

48 872 000

44 515 000

44 052 000

45 117 000

Ladda ner gratis årsredovisning

Saab Aktiebolag

Org.nr 556036-0793

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter