Proff
Proff

Royal Design Group AB

Org.nr556573-2426
AdressPorfyrvägen 2, 382 92 Nybro

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-082018-08
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

2 722

2 930

-

-

-

Löner övriga

59 033

74 872

101 179

79 554

69 331

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

1 086 509

1 259 669

1 354 043

858 792

760 083

Avskrivningar och nedskrivningar

−30 415

−29 077

−34 389

−17 110

−12 107

Summa rörelsekostnader

−1 167 737

−1 252 822

−1 359 220

−883 852

−755 160

Rörelseresultat efter avskrivningar

−81 228

6 847

−5 177

−25 060

4 923

Utdelningar

0

0

0

0

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

189

−7 534

−8 152

2 939

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

−8 348

−3 227

−23 126

−7 080

−5 397

Resultat efter finansiella tillgångar

−93 176

−3 914

−36 455

−35 037

−474

Resultat före skatt

−32 176

−6 014

3 545

−937

−474

Skatt på årets resultat

−505

0

0

791

5 000

Årets resultat

−32 681

−6 014

3 545

−146

4 526

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-082018-08
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

43 850

63 683

78 831

65 796

45 581

Materiella anläggningstillgångar

87 515

60 333

63 821

45 160

25 389

Finansiella anläggningstillgångar

5 000

5 050

13 034

17 591

18 360

Summa anläggningstillgångar

136 365

129 066

155 686

128 547

89 330

Färdiga varor och handelsvaror

206 333

228 727

139 210

130 147

124 380

Kundfordringar

1 664

7 719

5 028

1 965

4 740

Kassa och bank

84 577

83 492

83 813

10 344

8 610

Summa omsättningstillgångar

378 909

372 688

272 594

181 600

162 343

Summa tillgångar

515 274

501 754

428 280

310 147

251 673

Summa fritt eget kapital

36 757

−44 466

−48 462

−32 293

−8 945

Summa eget kapital

74 022

6 645

12 655

9 110

9 256

Summa avsättningar

0

0

0

0

1 936

Summa långfristiga skulder

0

0

0

8 217

18 162

Leverantörsskulder

110 553

114 146

108 465

84 447

54 645

Summa kortfristiga skulder

441 252

495 109

415 625

292 820

222 319

Summa eget kapital och skulder

515 274

501 754

428 280

310 147

251 673

Ladda ner gratis årsredovisning

Royal Design Group AB

Org.nr 556573-2426

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter