Proff
Proff

Revisor Peter Jonzon Aktiebolag

Org.nr556098-0830
AdressDammfrivägen 45 A, 217 63 Malmö

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2021-122020-122019-122018-122017-12
Startdatum

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

2017-01-01

Slutdatum

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

2017-12-31

LÖNER

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Löner styrelse och VD

-

-

-

-

-

Löner övriga

-

-

-

-

-

RESULTATRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Omsättning

9 902

9 451

9 438

9 215

9 908

Avskrivningar och nedskrivningar

−16

−25

−365

−293

−637

Summa rörelsekostnader

−7 916

−7 732

−8 040

−8 015

−8 337

Rörelseresultat efter avskrivningar

1 986

1 719

1 398

1 200

1 571

Utdelningar

2 500

800

800

600

500

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

6

3

1

17

5

Räntekostnader och liknande resultatposter

−3

0

−11

−11

−14

Resultat efter finansiella tillgångar

1 990

1 722

1 389

1 197

1 561

Resultat före skatt

2 415

1 297

1 389

1 198

1 562

Skatt på årets resultat

−501

−282

−311

−299

−371

Årets resultat

1 914

1 015

1 078

899

1 191

BALANSRÄKNING

2021-122020-122019-122018-122017-12
Valutakod

SEK

SEK

SEK

SEK

SEK

Immateriella anläggningstilgångar

0

0

0

238

496

Materiella anläggningstillgångar

35

151

176

303

338

Finansiella anläggningstillgångar

470

500

500

500

500

Summa anläggningstillgångar

505

651

676

1 041

1 334

Färdiga varor och handelsvaror

0

0

0

0

0

Kundfordringar

2 018

2 995

3 083

2 872

2 873

Kassa och bank

1 658

1 583

601

1 360

736

Summa omsättningstillgångar

6 250

5 563

4 810

5 146

4 853

Summa tillgångar

6 755

6 214

5 486

6 187

6 187

Summa fritt eget kapital

5 148

4 034

3 819

4 142

4 244

Summa eget kapital

5 268

4 154

3 939

4 262

4 364

Summa avsättningar

0

0

0

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder

105

75

135

115

125

Summa kortfristiga skulder

1 487

1 636

1 547

1 925

1 824

Summa eget kapital och skulder

6 755

6 214

5 486

6 187

6 187

Ladda ner gratis årsredovisning

Revisor Peter Jonzon Aktiebolag

Org.nr 556098-0830

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter