Proff

Rehabilitering Göteborg

Org.nr556699-7937CFAR-nr494049-16
AdressKungsgatan 12, 411 19 Göteborg

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 4061 5621 3451 3721 570
Löner övriga46 93147 63351 70649 41843 716

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning114 526109 826120 673112 03090 427
Avskrivningar och nedskrivningar−51−70−77−161−1 400
Summa rörelsekostnader−110 222−109 584−118 886−120 419−115 368
Rörelseresultat efter avskrivningar4 3042431 787−8 389−24 941
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter59−2 44311−3 44433
Räntekostnader och liknande resultatposter−195−594−517−779−460
Resultat efter finansiella tillgångar4 168−2 7941 281−12 613−25 368
Resultat före skatt4 350−1 6944 981−12 613−24 660
Skatt på årets resultat−974002 5000
Årets resultat3 376−1 6944 981−10 113−24 660

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar97147225229377
Finansiella anläggningstillgångar11 54812 42014 83617 49217 520
Summa anläggningstillgångar11 64512 56715 06117 72217 896
Färdiga varor och handelsvaror851301019398
Kundfordringar12 00612 9729 79413 22010 731
Kassa och bank6 76813 1165 57518078
Summa omsättningstillgångar27 72635 16530 33322 98021 154
Summa tillgångar39 37047 73245 39540 70239 050
Summa fritt eget kapital15 34711 97113 6651 044−6 176
Summa eget kapital16 09212 71614 4108 4976 610
Summa avsättningar16842000
Summa långfristiga skulder000458958
Leverantörsskulder2 8762 4491 9264 0225 521
Summa kortfristiga skulder23 11034 97330 98531 74631 482
Summa eget kapital och skulder39 37047 73245 39540 70239 050
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Rehabilitering Göteborg

Org.nr 556699-7937

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter