Proff

Röröbo AB

Org.nr559332-6092

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-12
Startdatum

2023-01-01

2021-08-31

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-12
ValutakodSEKSEK
Löner styrelse och VD--
Löner övriga--
Föreslagen utdelning00

RESULTATRÄKNING

2023-122022-12
ValutakodSEKSEK
Omsättning2690
Avskrivningar och nedskrivningar00
Summa rörelsekostnader−851−79
Rörelseresultat efter avskrivningar−582−79
Finansiella intäkter4550
Finansiella kostnader0−31
Resultat efter finansnetto−126−110
Resultat före skatt−126−110
Skatt på årets resultat00
Årets resultat−126−110

BALANSRÄKNING

2023-122022-12
ValutakodSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00
Materiella anläggningstillgångar00
Finansiella anläggningstillgångar33 90625 481
Summa anläggningstillgångar33 90625 481
Färdiga varor och handelsvaror00
Kundfordringar190
Kassa och bank3 0865 265
Summa omsättningstillgångar3 5435 265
Summa tillgångar37 44830 746
Summa fritt eget kapital36 56430 690
Summa eget kapital36 58930 715
Summa avsättningar00
Summa långfristiga skulder3131
Leverantörsskulder00
Summa kortfristiga skulder8290
Summa eget kapital och skulder37 44830 746
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Röröbo AB

Org.nr 559332-6092

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter