Proff

Rörö Holding AB

Org.nr559350-5109

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-122022-12
Startdatum

2023-01-01

2021-12-03

Slutdatum

2023-12-31

2022-12-31

LÖNER & UTDELNING

2023-122022-12
ValutakodSEKSEK
Löner styrelse och VD--
Löner övriga--
Föreslagen utdelning00

RESULTATRÄKNING

2023-122022-12
ValutakodSEKSEK
Omsättning00
Avskrivningar och nedskrivningar00
Summa rörelsekostnader−20
Rörelseresultat efter avskrivningar−20
Finansiella intäkter8 384399 812
Finansiella kostnader−4170
Resultat efter finansnetto7 965399 812
Resultat före skatt5 975399 812
Skatt på årets resultat−1 2330
Årets resultat4 742399 812

BALANSRÄKNING

2023-122022-12
ValutakodSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00
Materiella anläggningstillgångar00
Finansiella anläggningstillgångar398 173407 173
Summa anläggningstillgångar398 173407 173
Färdiga varor och handelsvaror00
Kundfordringar00
Kassa och bank18 94625
Summa omsättningstillgångar18 97525
Summa tillgångar417 148407 198
Summa fritt eget kapital405 677399 812
Summa eget kapital405 702399 837
Summa avsättningar00
Summa långfristiga skulder7 3617 361
Leverantörsskulder00
Summa kortfristiga skulder1 6500
Summa eget kapital och skulder417 148407 198
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Rörö Holding AB

Org.nr 559350-5109

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter