Proff

Qvantenburgs Säteri Aktiebolag

Org.nr556433-8548
AdressQvantenburgs säteri 1, 464 93 Mellerud

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdatum

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

2017-07-01

Slutdatum

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

LÖNER & UTDELNING

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning0000400

RESULTATRÄKNING

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning41 81334 32335 06635 42334 843
Avskrivningar och nedskrivningar−2 932−2 647−2 631−2 587−2 436
Summa rörelsekostnader−40 098−37 476−34 770−35 143−31 434
Rörelseresultat efter avskrivningar1 715−3 1532952853 409
Finansiella intäkter1301466825
Finansiella kostnader−290−475−409−372−501
Resultat efter finansnetto1 557−3 481−108−792 932
Resultat före skatt2578619211 373
Skatt på årets resultat−46−1−70−305
Årets resultat2118518511 068

BALANSRÄKNING

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar23 54821 40821 20520 73119 103
Finansiella anläggningstillgångar1 0671 1711 005937855
Summa anläggningstillgångar24 61522 57922 21021 66819 958
Färdiga varor och handelsvaror7 4167 9567 0947 0036 452
Kundfordringar1 0702 8042 5533 7922 934
Kassa och bank702 6013627465 747
Summa omsättningstillgångar10 34616 58212 28713 51215 985
Summa tillgångar34 96039 16134 49835 18035 943
Summa fritt eget kapital7 0376 8276 7426 5566 955
Summa eget kapital7 1576 9476 8626 6767 075
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder10 0659 91511 30515 98514 375
Leverantörsskulder7 03413 7306 3295 4174 985
Summa kortfristiga skulder15 03820 90011 3637 2519 145
Summa eget kapital och skulder34 96039 16134 49835 18035 943
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Qvantenburgs Säteri Aktiebolag

Org.nr 556433-8548

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter