Proff

Prosero Security Group AB

Org.nr559108-3745
AdressElektravägen 14, 126 30 Hägersten

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning18 52414 6795 0004 0002 530
Avskrivningar och nedskrivningar−854−109000
Summa rörelsekostnader−44 027−48 667−21 487−14 035−7 014
Rörelseresultat efter avskrivningar−25 503−33 988−16 487−10 034−4 484
Finansiella intäkter116 85365 08200194
Finansiella kostnader−159 939−70 419−33 376−25 462−23 377
Resultat efter finansnetto−68 589−39 325−49 864−35 496−27 667
Resultat före skatt4114 17649 13633 4046 834
Skatt på årets resultat−1 748−938−10 536−7 159−16
Årets resultat−1 3373 23838 60026 2456 818

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar2 9713 040000
Finansiella anläggningstillgångar2 066 453543 649543 649543 598528 450
Summa anläggningstillgångar2 069 424546 689543 649543 598528 450
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank15388 305166 55800
Summa omsättningstillgångar351 0221 168 418649 348261 24848 215
Summa tillgångar2 420 4461 715 1071 192 997804 846576 666
Summa fritt eget kapital283 926285 264282 026243 425217 181
Summa eget kapital283 976285 314282 076243 475217 231
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 828 2991 291 318782 422500 257298 959
Leverantörsskulder7022 6315621370
Summa kortfristiga skulder279 571109 875101 39950 01360 476
Summa eget kapital och skulder2 420 4461 715 1071 192 997804 846576 666
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Prosero Security Group AB

Org.nr 559108-3745

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter