Proff

Pettersson Progress AB

Org.nr556794-1009
AdressLerbergsvägen 99, 434 95 Kungsbacka

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning3 0022 9061 0152 061187
Avskrivningar och nedskrivningar−25−134−225−208−172
Summa rörelsekostnader−1 733−2 520−1 301−1 872−759
Rörelseresultat efter avskrivningar1 270387−287190−571
Finansiella intäkter30000
Finansiella kostnader0−3−1−4−1
Resultat efter finansnetto1 272385−287186−573
Resultat före skatt962385−287186−573
Skatt på årets resultat−1090000
Årets resultat853385−287186−573

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar9181478491 0121 244
Finansiella anläggningstillgångar2 0002 000000
Summa anläggningstillgångar2 9182 1478491 0121 244
Färdiga varor och handelsvaror1 2191 2391 8881 2851 161
Kundfordringar7314989090
Kassa och bank1 8791 7892 0852 7991 640
Summa omsättningstillgångar3 6863 3294 1524 3003 753
Summa tillgångar6 6055 4765 0025 3124 997
Summa fritt eget kapital1 2674142926781
Summa eget kapital1 367514129367181
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder4 5914 3544 3544 3544 261
Leverantörsskulder198110026
Summa kortfristiga skulder336608519591556
Summa eget kapital och skulder6 6055 4765 0025 3124 997
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Pettersson Progress AB

Org.nr 556794-1009

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter