Proff

Packovation Förpackningsmaskiner AB

Org.nr556687-0050
AdressSpindelvägen 3, 302 83 Halmstad

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdatum

2021-09-01

2020-09-01

2019-09-01

2018-09-01

2017-09-01

Slutdatum

2022-08-31

2021-08-31

2020-08-31

2019-08-31

2018-08-31

LÖNER

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD000--
Löner övriga000--

RESULTATRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5274033915075
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−409−371−211−182−38
Rörelseresultat efter avskrivningar11831181324−33
Utdelningar00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter00−2−40
Resultat efter finansiella tillgångar11831179320−33
Resultat före skatt11831179320−33
Skatt på årets resultat−24−7−39−110
Årets resultat9424140309−33

BALANSRÄKNING

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar00000
Färdiga varor och handelsvaror33233217800
Kundfordringar727456590
Kassa och bank1118573503
Summa omsättningstillgångar4154393034103
Summa tillgångar4154393034103
Summa fritt eget kapital227134144174−135
Summa eget kapital327234244274−35
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder30005
Summa kortfristiga skulder882065813638
Summa eget kapital och skulder4154393034103
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Packovation Förpackningsmaskiner AB

Org.nr 556687-0050

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter