Proff

P.Ö´s Plåt & Svets AB

God kreditvärdighet

God kreditvärdighet

Org.nr556839-7516

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning5 1024 9115 2944 3613 305
Avskrivningar och nedskrivningar−73−72−60−40−42
Summa rörelsekostnader−4 800−4 833−5 156−4 136−3 129
Rörelseresultat efter avskrivningar30179137225177
Utdelningar2001000100100
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter00000
Räntekostnader och liknande resultatposter−5−3−4−4−2
Resultat efter finansiella tillgångar29676133221175
Resultat före skatt321133168263188
Skatt på årets resultat−68−29−37−59−18
Årets resultat253104131204170

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar218241257183123
Finansiella anläggningstillgångar00194142
Summa anläggningstillgångar218241276224165
Färdiga varor och handelsvaror383328196171222
Kundfordringar883369512374439
Kassa och bank0212304469315
Summa omsättningstillgångar1 3831 0081 0931 1251 084
Summa tillgångar1 6011 2501 3691 3491 249
Summa fritt eget kapital735582578547469
Summa eget kapital785632628597519
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder250000
Leverantörsskulder261163218161130
Summa kortfristiga skulder642444511487423
Summa eget kapital och skulder1 6011 2501 3691 3491 249
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

P.Ö´s Plåt & Svets AB

Org.nr 556839-7516

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter