Proff

Ottossons i Hedekas AB

Org.nr559045-2511
AdressKrokstads-önne 20, 455 95 Hedekas

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdatum

2022-07-01

2021-07-01

2020-07-01

2019-07-01

2018-07-01

Slutdatum

2023-06-30

2022-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

LÖNER & UTDELNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----
Föreslagen utdelning300300000

RESULTATRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning48 42742 42148 37942 07347 076
Avskrivningar och nedskrivningar−5 507−5 706−6 191−6 210−7 383
Summa rörelsekostnader−43 052−39 285−43 233−39 393−41 910
Rörelseresultat efter avskrivningar5 1943 1834 8932 6805 166
Finansiella intäkter1322331260
Finansiella kostnader−952−520−588−646−545
Resultat efter finansnetto4 2552 6864 3392 1594 621
Resultat före skatt4 2713 3714 2063 1594 621
Skatt på årets resultat−563−691−901−671−1 021
Årets resultat3 7082 6803 3052 4883 600

BALANSRÄKNING

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar47 56136 23136 46239 00038 126
Finansiella anläggningstillgångar589755242910
Summa anläggningstillgångar48 15036 98536 70439 09138 126
Färdiga varor och handelsvaror2 1372 3172 2712 1822 281
Kundfordringar4 6896 5367 5065 5687 125
Kassa och bank1 3121296370
Summa omsättningstillgångar13 41511 08615 1239 37812 501
Summa tillgångar61 56548 07151 82848 46950 627
Summa fritt eget kapital20 14016 73214 05210 7488 259
Summa eget kapital20 29016 88214 20210 8988 409
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder24 19117 66819 43224 02423 180
Leverantörsskulder5 2792 1704 8171 4383 220
Summa kortfristiga skulder14 95011 37315 36110 84815 337
Summa eget kapital och skulder61 56548 07151 82848 46950 627
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Ottossons i Hedekas AB

Org.nr 559045-2511

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter