Proff

Oatly Group Ab (Publ)

Org.nr559081-1989
AdressÅngfärjekajen 8, 211 19 Malmö

Visar siffror från bolagets redovisning. Se koncernredovisning.

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansnetto

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER & UTDELNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD30 18021 00619 9886 1043 028
Löner övriga103 57378 09937 75713 1201 603
Föreslagen utdelning00000

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning341 529395 040141 19231 0596 494
Avskrivningar och nedskrivningar00000
Summa rörelsekostnader−489 231−403 953−112 845−36 961−10 947
Rörelseresultat efter avskrivningar−147 702−8 91328 347−5 901−4 454
Finansiella intäkter2 330 6071 328 97150 02114 0384 884
Finansiella kostnader−103 216−150 469−149 716−3 696−412
Resultat efter finansnetto2 079 6891 169 588−71 3474 44018
Resultat före skatt219 666931 432−71 3474 440−84 982
Skatt på årets resultat000−19 49417 358
Årets resultat219 666931 432−71 347−15 054−67 624

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar00000
Finansiella anläggningstillgångar17 214 22514 805 0994 237 9482 381 9851 791 598
Summa anläggningstillgångar17 214 22514 805 0994 237 9482 381 9851 791 598
Färdiga varor och handelsvaror00000
Kundfordringar00000
Kassa och bank46 49013 716536 1868 396121 009
Summa omsättningstillgångar167 255130 283568 47912 186124 795
Summa tillgångar17 381 48114 935 3834 806 4272 394 1711 916 393
Summa fritt eget kapital15 424 01014 835 6543 889 1582 315 0881 840 484
Summa eget kapital15 424 89914 836 5413 889 3362 315 2491 840 626
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder1 698 6110000
Leverantörsskulder37 23816 8975 138058
Summa kortfristiga skulder257 97198 842917 09178 92175 766
Summa eget kapital och skulder17 381 48114 935 3834 806 4272 394 1711 916 393
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Oatly Group Ab (Publ)

Org.nr 559081-1989

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på de flesta organisationers sidor.

BisgrafBisgraf

Allabolag PLUS

89 krexkl. moms.
Läs mer om Allabolag Plus

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter