Proff

Nya Musik- och Missionsbokhandeln, Bjurenstedt &

Org.nr556059-8426
AdressTrädgårdsgatan 12, 553 16 Jönköping

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD-----
Löner övriga-----

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning29 10028 59028 63429 84630 128
Avskrivningar och nedskrivningar0000−13
Summa rörelsekostnader−28 636−29 042−28 269−29 189−30 028
Rörelseresultat efter avskrivningar463−45236565799
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter14533412
Räntekostnader och liknande resultatposter−141−94−100−120−104
Resultat efter finansiella tillgångar322−5002985408
Resultat före skatt282−21822240410
Skatt på årets resultat−110−50−88−4
Årets resultat271−2181723166

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar5 6083 2201 8731 8731 873
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar5 6083 2201 8731 8731 873
Färdiga varor och handelsvaror3 1993 3556 2936 9276 727
Kundfordringar2 0472 0862 0291 9461 637
Kassa och bank2214111471 019947
Summa omsättningstillgångar5 8676 2798 98410 4619 677
Summa tillgångar11 4749 49910 85712 33411 550
Summa fritt eget kapital2 3312 0602 2782 1061 791
Summa eget kapital3 0512 7802 9982 8262 511
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder5 1963 2223 2223 2223 222
Leverantörsskulder1 9082 8252 5023 1872 754
Summa kortfristiga skulder3 1883 4974 3556 0815 749
Summa eget kapital och skulder11 4749 49910 85712 33411 550
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Nya Musik- och Missionsbokhandeln, Bjurenstedt &

Org.nr 556059-8426

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter