Proff

Note Norrtelje AB

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat

Org.nr556235-3853
AdressVilhelm mobergs gata 18, 761 46 Norrtälje

Bokslut

Belopp i hela 1000

Omsättning

Resultat efter finansiella tillgångar

Vill du veta ett företags verkliga värde? Företagsvärderingen levereras av vårt systerbolag Allabolag (UC). Se exempel

BOKSLUTSPERIOD

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdatum

2022-01-01

2021-01-01

2020-01-01

2019-01-01

2018-01-01

Slutdatum

2022-12-31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

LÖNER

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Löner styrelse och VD1 3901 3631 0961 068983
Löner övriga62 07554 76044 88634 45026 294

RESULTATRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Omsättning699 816532 221349 309248 582207 459
Avskrivningar och nedskrivningar-----
Summa rörelsekostnader−27 098−10 199−4 363−3 839−5 642
Rörelseresultat efter avskrivningar85 23767 58348 58528 07716 492
Föreslagen utdelning00000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter4813000
Räntekostnader och liknande resultatposter−2 737−1 062−973−965−858
Resultat efter finansiella tillgångar82 98166 52447 61227 11115 634
Resultat före skatt33 09749 73835 357−21454
Skatt på årets resultat−7 219−10 424−7 58400
Årets resultat25 87839 31427 773−21454

BALANSRÄKNING

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodSEKSEKSEKSEKSEK
Immateriella anläggningstilgångar00000
Materiella anläggningstillgångar3 9713 6533 3653 0652 561
Finansiella anläggningstillgångar00000
Summa anläggningstillgångar3 9713 6533 3653 0652 561
Färdiga varor och handelsvaror239 302169 97683 48850 30542 979
Kundfordringar150 922114 71662 69141 81633 429
Kassa och bank00000
Summa omsättningstillgångar457 137362 781159 103131 459117 023
Summa tillgångar461 108366 434162 468134 524119 584
Summa fritt eget kapital136 409110 53171 21743 44443 658
Summa eget kapital137 009111 13171 81744 04444 258
Summa avsättningar00000
Summa långfristiga skulder00000
Leverantörsskulder112 548112 01040 50834 11536 012
Summa kortfristiga skulder285 174226 26278 39690 48075 326
Summa eget kapital och skulder461 108366 434162 468134 524119 584
Källa: UC AB

Ladda ner gratis årsredovisning

Note Norrtelje AB

Org.nr 556235-3853

Vill du veta mer om vad Proff™ har att erbjuda ditt företag?

Vill du bli Proff-kund nu, eller vill du veta mer om vad vi kan göra för ditt företag? Vi kontaktar dig för ett förutsättningslöst samtal.

Dina kontaktuppgifter